top of page

Positieve gezondheid

NL Gespreksinstrument IPH Spinnenweb zon

Wat wordt er bedoeld met positieve gezondheid en wat is dat voor jou?

 

Dat is voor iedereen anders en betreft meestal allerlei uiteenlopende persoonlijke zaken. Mijn visie is dat ál die aspecten ertoe doen in relatie tot je gezondheid! Samen met SUSAN worden al die aspecten onderzocht.

Wat volledig aansluit bij mijn persoonlijke visie is het model dat ontwikkeld is door Machteld Huber. Zij formuleert dit als volgt: “Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” (Huber, 2012).

Zij gebruikt bewust de term positieve gezondheid omdat ze uitgaat van de kracht en eigen regie van mensen en minder de focus legt op ziekte. Leidend is dan ook wat iemand wél heeft, wat iemand zélf wil en wat betekenis heeft voor die persoon.

Het model dat hierbij ontwikkeld is onderscheidt 6 dimensies: mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participatie/meedoen, lichaamsfuncties en dagelijks functioneren.

Ik ben ervan overtuigd dat deze zienswijze mensen naar een betere leefstijl kan leiden. Mijn persoonlijke levenservaring, werkervaring én opleiding geven mij de bagage om mensen op al deze dimensies te kunnen coachen, waarbij ik altijd uit zal gaan van iemands persoonlijke hulpvraag. Samen met SUSAN dus!

Meer informatie over dit model vind je op Positieve GezondheidIPH

bottom of page